czwartek, 22 września 2022

Witamy jesień. Tańczymy do muzyki.

Utwór: Antonio VivaldiCztery pory roku Jesień Jesień jest jednym z czterech koncertów skrzypcowych odnoszących się do pór roku. Jesteśmy ptakami odlatującymi do ciepłych krajów, jesteśmy listkami opadającymi na ziemię ... Jesteśmy na naszej jesiennej świetlicy. zdj. B. Bieżuńska

wtorek, 20 września 2022

Nasze świetliki w zabawie :)
 zdj. B. Bieżuńska

Konkurs fotograficzny - Jesień w obiektywie - zapraszamy.

 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO


ORGANIZATORZY:
• mgr Angelika Badorek, mgr Kinga Tarasko-Dobbek, mgr Barbara Bieżuńska
TEMAT:
„Jesień w obiektywie”

Do udziału w konkursie fotograficznym "Jesień w obiektywie" zapraszamy dzieci z klas 1 – 3 oraz z klas 4 – 8.
Cele konkursu:
• Kształtowanie i rozwijanie wśród dzieci zainteresowań fotografią.
• Uwrażliwienie na piękno otaczającego nas świata i zachęcenie do jego utrwalania w fotografii.
• Zachęcenie do fotograficznej „interpretacji” otaczającej ich rzeczywistości.
• Propagowanie walorów przyrodniczych regionu, w którym żyjemy.
• Poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego.
• Popularyzowanie twórczości fotograficznej.
Tematyka konkursu:
Interpretacja tematu jest dowolna. Organizator nie stawia żadnych dodatkowych ograniczeń.
Termin nadsyłania prac:
• do 31 października 2022 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu:
• listopad 2022 r.
Warunki konkursu:
Autor może nadesłać jedno zdjęcie.
Dozwolone są fotografie czarno – białe, sepia, kolorowe. Format prac jest dowolny. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą: imię i nazwisko, wiek, tytuł pracy, imię i nazwisko nauczyciela. (ZAŁĄCZNIK NR 2).

Zdjęcia należy dostarczyć do organizatorów:
• w wersji wydrukowanej lub wywołane,
• oświadczenie o prawach autorskich załączone do regulaminu (ZAŁĄCZNIK NR 1),

Kategorie wiekowe:
Prace będą oceniane w II kategoriach wiekowych:
• I – klasy 1 - 3
• II – klasy 4 – 8
Uwago końcowe:
Konkurs jest bezpłatny. Prace oceniane będą przez komisję powołaną przez organizatora.
Autorom najciekawszych prac przyznane zostaną nagrody, wyróżnienia oraz nagrody specjalne. Organizatorzy zobowiązują się do traktowania nadesłanych prac z należytą starannością.

Załączniki dostępne w pokoju nauczycielskim.
ZAŁĄCZNIK NR 1

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
PT „JESIEŃ W OBIEKTYWIE”

Niniejszym oświadczam, że:
• zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuje wszystkie jego warunki:
• jestem autorem nadesłanych fotografii i posiadam do nich nieograniczone prawa autorskie i majątkowe bez udziału osób trzecich;
• nadesłane fotografie nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach;
• uzyskałem zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich wykonanie oraz zgodę na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie Konkursu.…………………………………………………..
Miejscowość, data, czytelny podpis


ZAŁĄCZNIK NR 2

DANE UCZESTNIKA KONKURSU
1. Imię i nazwisko…………………………………………………………………
2. Wiek ucznia ……………………………………………………………………
3. Tytuł pracy ……………………………………………………………………
4. Imię i nazwisko nauczyciela……………………………………

Nasza świetlica łączy pokolenia :)


 Pani Małgosia uczyła tatę historii, a obecnie jego syn uczęszcza do naszej świetlicy. 

Uszy nie chciały się chować pod fryzurą... . Czytamy, opowiadamy i bawimy się.zdj./film. B. Bieżuńska

czwartek, 15 września 2022

Międzynarodowy Dzień Kropki, czyli święto kreatywności.

 Czy mała kropka może pełnić ważną rolę w życiu człowieka? Okazuje się, że tak. Ten fakt potwierdza historia małej Vashti- dziewczynki, która nie wierzyła w swoje możliwości plastyczne, ale dzięki malutkiej kropce i nauczycielce plastyki uwierzyła w siebie.

Już jest tradycją naszej świetlicy, że uczniowie co roku uczestniczą w obchodach Międzynarodowego Dnia Kropki.

Uważne słuchanie opowiadania P. Reynoldsa Kropka,  rozmowa nt. treści poprowadzona przez naszą nową Panią Małgorzatę Staniszewską.
zdj./film. B. Bieżuńska